Dobleng Bonus sa Iyong Gold99 Deposito: Makakuha ng Hanggang 2,000!

Talaan ng Nilalaman

Kondisyon ng promosyon
Deposit20050010005000
Deposit within 30 minutes200 or more500 or more1000 or more5000 or more
Bonus681683502000
Turnover3X
Maximum withdrawalUnlimited
Game providersSlot & Fishing table only

Ito ay isang limitadong buwanang promosyon na inaalok ng Gold99!

🎁Matapos ang isang deposito (minimum na 200), mag-deposito ulit ng kaparehong halaga o mas mataas sa loob ng 30 minuto upang makatanggap ng bonus.

🎁Bawal ang mga withdrawal sa loob ng 30 minutong ito (ang mga withdrawal ay ituturing na forfeit).

🎁Ang ikalawang deposito ay dapat kapareho o mas mataas na halaga.

Halimbawa: Si A ay nag-deposito ng 200+200 at nakatanggap ng bonus na 68; Si B ay nag-deposito ng 200+300 at nakatanggap ng bonus na 68.

🎁Bawal ang mga live game halls at sports.

⚠️Maaari ka lamang pumili ng 1 opsyon kada araw.

Halimbawa, kung sasali ka sa 200, hindi ka na maaaring sumali sa iba pang mga opsyon sa araw na iyon.

💫Paano mag-apply:

Ipakita sa amin ang resibo ng deposito sa araw na iyon at humingi sa customer service na palitan ito para sa bonus!!!

Matapos ang alinmang deposito mo (200 pho pataas), kung mag-deposito ka ulit sa loob ng 30 minuto (kapareho o mas mataas na halaga), maaari kang mag-apply para sa bonus.

*Hindi kailangang maging unang deposito sa araw na iyon.

*Matapos ang iyong pangalawang deposito, dapat mong kontakin ang aming CS bago ka maglaro, kung hindi ito ituturing na di-wasto sa pag-apply ng promosyon na ito.

Remark
  1. Ang isang miyembro ay maaari lamang mag-apply ng isang beses.

  2. Ang parehong IP/Aparato/Mobile na numero/Bank account ay matutukoy bilang parehong tao.

  3. Ang Gold99 ay may karapatan na baguhin, palitan, at itigil ang promosyon anumang oras.